Ultra – S3

Svovlbrinte er et stort problem, som giver en række problemer. Ultra-S-3 hjælper med b.la. nedenstående:

Fordele ved brug af Ultra – S3:

  • Reducer lugtgener for avler og naboer markant
  • Danner naturlig svovl i gyllen
  • Binder ammoniakken til gyllen
  • Neutraliserer svovlbrinten
  • Avleren mister færre dyr, da svovlbrintekoncentrationen reduceres
  • Systemet kører automatisk så du ikke skal dække nedfaldsstammerne til.